Reference

Rok 2004

Veselka - chaty - rekonstrukce sítě NN - 560.000 Kč
Boršov pravý břeh - rekonstrukce sítě NN - 942.000 Kč
Vranín - Best - TS, kabel NN - 2.082.000 Kč

Rok 2003

Boršov nad Vltavou - ZTV U hřiště - II. etapa - 1.600.00 Kč
Hamr - chaty - rekonstrukce sítě NN po povodni - 496.000 Kč
Libín - bytový dům - kabel NN - 424.000 Kč
Nové Hrady - přeložka kabelu VN - 402.000 Kč
Straňany - kabelizace NN - 1.806.000 Kč
Straňany - veřejné osvětlení - 433.000 Kč
Jivno - přeložka TS - 397.000 Kč

Rok 2002

Pašovice - rekonstrukce trafostanice - 430.000 Kč
Rožnov - ZTV Na Blatech - 407.000 Kč
Č.B.- lávka přes Vltavu a Malši - VO - 508.000 Kč
Boršov - ZTV U hřiště - 451.000 Kč
Hluboká - přeložka TS - 495.000 Kč
Č.B. - TS Resslova - 523.000 Kč

Rok 2001

Neplachov - výkopy pro plynofikaci - 1.070.000 Kč
Č.Budějovice TS 102-TS 103-oprava kabelu VN - 890.000 Kč
Boršov nad Vltavou - rekonstrukce sítě VO - 686.000 Kč
Včelná ZTV - kabel NN - 483.910 Kč
Třeboň - kruhový objezd - veřejné osvětlení - 413.000 Kč
Neplachov - rekonstrukce sítě NN - 1.115.221 Kč

Rok 1999

Ohrazení-zahuštění TS,VN a NN - 600.826 Kč
Doudleby - kabel NN - 1.137.000 Kč
Straňany - kabel NN - 597.000 Kč
Straňany - rekonstrukce VO - 185.000 Kč
Opravy kabelových svodů: - 528.000 Kč
(Mydlovary,MAPE,Zliv,
Obora, Obora-vývod, Litvínovice,
Trhové Sviny)
Opravy propojů TS: - 256.000 Kč

Rok 1998

Rudolfov - oprava a rozšíření VO Hlincohorská ul. - 437.886 Kč
Rekonstrukce kabelu NN,VO a MR v Doudlebech. - 1.551.000 Kč
Č.B. Kněžské Dvory, A.Trägera - VN,NN,TS - 447.314 Kč

Rok 1997

Strážkovice - kabelové vedení NN - 331.491 Kč
Borek - rekonstrukce VO - 73.882 Kč
Rekonstrukce a rozšíření VO v Římově - 130.949 Kč
Rudolfov - rakonstrukce kabelu NN - III. etapa - 3.351.850 Kč
Sedlce přípojka VN, trafost. a kabelové rozvody NN - 519.678 Kč
Týn n/Vlt. - oprava kabel. svodu 22kV - 74.487 Kč

Rok 1996

Rudolfov - stavba sítě VO a MR - II. etapa - 635.988 Kč
Č.B. Máj 146 b.j. - připojení - kabel NN - 977.719 Kč
Janovka - TS,VN,NN - 485.993 Kč

Rok 1995

Včelná u Č.B. -transformovna U hřiště-VN + NN - 1.147.909 Kč
Rudolfov - rekonstrukce sítě NN - II. etapa - 2.194.933 Kč

Rok 1994

Dubičné - TS,VN,NN - 1.190.812 Kč
Borovany - rekonstrukce vedení NN - 2.164.218 Kč
Rudolfov - rekonstrukce NN - I. etapa - 3.500.894 Kč